Yhdessä Vakadigiin! 

Mitä pääset oppimaan?

Opiskelija osallistuu kaikkien teemojen 1-4 verkkovalmennuksiin, joista toiseen osallistutaan
lapsiryhmän kanssa ja toisessa opiskelija osallistuu pedagogisen suunnittelun
valmennukseen, jonka jälkeen hän toteuttaa digikokeilun käytännössä omassa
työssään. Opiskelija tuottaa digikokeilusta avointa oppimismateriaalia yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista
tukea ja ohjausta digikokeilun tuottamiseen.

Digitaaliset perustaidot

TVT-taidot
Digipedagogiikka
Digitaalinen hyvinvointi
Vuorovaikutus

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Minna Markkanen
minna.markkanen@lab.fi
+358 406749730

Digitaalinen lukutaito

Tietoturvallinen työskentely
Tekijänoikeudet
Informaatiolukutaito
Nettietiketti

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Minna Markkanen
minna.markkanen@lab.fi
+358 406749730

Ohjelmointiosaaminen


Ohjelmoinnillinen ajattelu
Ohjelmointisovellukset
Ongelmanratkaisu

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Maiju Rintakumpu
maiju.rintakumpu@lut.fi
+358 504796466

Luova tuottaminen
(3D-tulostus)

Tutkiva ja luova työskentely (3D-tulostus)
3D-tulostusajattelu avaruudellinen hahmottaminen)
3D-tulostusvälineiden soveltamista ja kokeiluja

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Heidi Piili
heidi.piili@utu.fi
+358 504734723