Yhdessä Vakadigiin! 

Mitä pääset oppimaan?

Opiskelija osallistuu kaikkien teemojen 1-4 verkkovalmennuksiin, joista toiseen osallistutaan
lapsiryhmän kanssa ja toisessa opiskelija osallistuu pedagogisen suunnittelun
valmennukseen, jonka jälkeen hän toteuttaa digikokeilun käytännössä omassa
työssään. Opiskelija tuottaa digikokeilusta avointa oppimismateriaalia yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista
tukea ja ohjausta digikokeilun tuottamiseen.

Digitaaliset perustaidot

TVT-taidot
Digipedagogiikka
Digitaalinen hyvinvointi
Vuorovaikutus

Digitaalinen lukutaito

Tietoturvallinen työskentely
Tekijänoikeudet
Informaatiolukutaito
Nettietiketti

Ohjelmointiosaaminen

Ohjelmoinnillinen ajattelu ohjelmointisovellukset Ongelmanratkaisu

Luova tuottaminen
(3D-tulostus)

Tutkiva ja luova työskentely (3D-tulostus)
3D-tulostusajattelu (avaruudellinen hahmottaminen)
3D-tulostusvälineiden soveltamista ja kokeiluja (teknovärkkäily 3D-tulostuskynällä ja -tulostimella)

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Heidi Piili
heidi.piili@utu.fi
+358 504734723

Yhdessä VakaDigiin!

Yhteystiedot:
Heidi Piili, projektipäällikkö

Seuraa meitä: