Ota yhteyttä

Mukaan koulutukseen?

Varhaiskasvatuksen digitutor

Varhaiskasvatuksen digitutor

Varhaiskasvatuksen digituutori, digiagentti, digikoutsi - tarvitsetko vahvistusta työyhteisöjen digisparraamiseen ja teknologian käyttöön pedagogisesti laadukkaalla tavalla?

Varhaiskasvatuksen digitutor -koulutus vahvistaa osaamistasi tukea työyhteisöjä digitaalisen osaamisen, monilukutaidon sekä uusien teknologioiden käytössä varhaiskasvatuksessa. Koulutus vastaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2022 ja Uudet lukutaidot (OPH) -osaamiskuvauksia.

Yhdessä VakaDigiin! 

Aikataulu: 1.10.2023 – 31.12.2024 Hankkeen vaikuttavuus Vaikuttavuus ja tulokset: Digirohkea varhaiskasvatuksen henkilöstö, joka kokeilee ja edistää digitaalisten oppimisympäristöjen kokeilukulttuuria sekä kehittää digipedagogiikkaa. Henkilöstön riittävä digipedagoginen osaaminen varmistaa, että lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet OPH:n Uusien lukutaitojen osaamiskuvauksia vastaaviin digitaitoihin laadukkaita digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tuotokset: Valmennusten myötä tuotetaan avointa oppimateriaalia hyödyntäen VakaDigi -brändiä ja Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! hankkeessa luotuja kanavia. Materiaali on helposti saavutettavaa mikro-oppimista digipedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi.