Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! – hankkeessa pilotoidaan koulutuskokonaisuutta:

Opintokokonaisuuksissa on tavoitteena syventää varhaiskasvatuksen henkilöstön aiempaa osaamista sekä kehittää ammatillisia valmiuksia monipuolisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä. AMK-tasoisen koulutuspilotin sisällöt pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 ja OPH:n Uudet lukutaidot kehittämisohjelman varhaiskasvatuksen osaamiskuvauksiin.   Osallistuminen  on  hankkeen aikana ilmaista.  Koulutukset järjestetään 22.8.2022-2.6.2023. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa digikoulutusta.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa joko osina tai kokonaisuudessaan (Varhaiskasvatuksen digiosaaja 10 op.) Digitaalinen osaaminen sekä monilukutaito ja mediaosaaminen suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Verkkokoulutuksen lisäksi tarjoamme oppimisen tueksi verkkotyöpajoja, jotka kestävät kerrallaan 3h (Teams). Verkkotyöpajat ovat vuorovaikutteisia, joissa vaihdetaan kokemuksia, ideoita ja saadaan vertaistukea muilta koulutukseen osallistujilta.

Uusien teknologioiden osaaminen sisältää itsenäistä verkko-opiskelua Moodlessa ja hands on -workshopit LUT-LAB:n kampuksilla. Voit suorittaa osakokonaisuuuksia joko syksyllä 2022 tai keväällä 2023. Kaikissa opintokokonaisuuksissa tarjoamme henkilökohtaista tai tiimien valmennusta  (pop up -ohjaus-). 

Digitaalinen osaaminen (3 op)

Mitä pääset oppimaan?

Tässä opintokokonaisuudessa pääset syventämään digitaalisen osaamisen käytännöntaitoja ja kykyä tuottaa itse mediasisältöä (digitaaliset perustaidot; toimiminen erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja  videoiden yms. tekeminen).

Koulutusosuudessa tutustumme eettisiin kysymyksiin digimaailmassa kuten tietosuojaan, turvaohjeisiin, yksityisyydensuojaan, tekijänoikeuksiin ja ergonomiaan.  Samoin käsittelemme, millaista on tietoturvallinen työskentely, miten arvioida tiedon luotettavuutta sekä opimme  luovaan työskentelyä digilaitteita hyödyntäen. Koulutuksessa  tarkastallaan digitaalisen vuorovaikutuksen välineitä.

Koulutukseen otetaan 25 (syksy 2022) + 25 (kevät 2023) opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat etusijalla.

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Minna Markkanen
minna.markkanen@lab.fi
+358 406 749 730

ILMOIttautuminen

SYKSY 2022
9.8.2022 mennessä

KEVÄT 2023
3.1.2023 mennessä

Koulutusinfo

SYKSY 2022
16.8.2022
klo 12.30-13.30

KEVÄT 2023
10.1.2023
klo 12.30-13.30

Verkkokoulutus

SYKSY 2022
22.8.-30.9.2022

KEVÄT 2023
16.1.-24.2.2023

Verkkotyöpajat

SYKSY 2022
1.9., 13.9., 29.9.
klo 12.00-15.00

KEVÄT 2023
19.1., 31.1., 9.2.
klo 12.00-15.00

Pop up -ohjaus

SYKSY 2022
23.8., 30.8., 6.9., 20.9.
klo 15.00-17.00

KEVÄT 2023
17.1., 24.1., 7.2., 14.2.
klo 15.00-17.00

Monilukutaito ja mediaosaaminen (3 op)

Mitä pääset oppimaan?

Koulutusosuudessa tutustut moniluku- ja medialukutaidon keskeisiin käsitteisiin  ja mediakasvatuksen tuoreimpiin suuntauksiin sekä  tutkitaan erilaisia mediasisältöjä ja laitteita.

Kurssin tarkoituksena on lisätä  ymmärrystäsi erilaisissa mediaympäristöissä toimimisesta sekä mediasisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. 

Koulutukseen otetaan 25 (syksy 2022) + 25 (kevät 2023) opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat etusijalla.

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Minna Markkanen
minna.markkanen@lab.fi
+358 406 749 730

ILMOIttautuminen

SYKSY 2022
20.9.2022 mennessä

KEVÄT 2023
14.2.2023 mennessä

Koulutusinfo

SYKSY 2022
27.9.2022 ​
klo 12.30-13.30

KEVÄT 2023
21.2.2023 ​
klo 12.30-13.30

Verkkokoulutus

SYKSY 2022
3.10.-11.11.2022 ​

KEVÄT 2023
6.3.-14.4.2023 ​

Verkkotyöpajat

SYKSY 2022
6.10., 20.10., 1.11.  
klo 12.00-15.00

KEVÄT 2023
9.3., 21.3., 6.4. 
klo 12.00-15.00

Pop up -ohjaus

SYKSY 2022
4.10., 11.10. ​
klo 15.00-17.00

KEVÄT 2023
7.3., 14.3., 4.4. ​
klo 15.00-17.00

Uusien teknologioiden osaaminen (4 op)

Mitä pääset oppimaan?

Tule tutustutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja -rakenteisiin ja opitaan ohjelmoinnillista ajattelua, ongelmanratkaisemista ja mallintamista.  Tämän lisäksi  harjoitellaan erilaisin ohjelmistosovelluksin ja laittein robotiikkaa, ohjelmointia (mm. Beebot ja LegoEV3  ), 3D-tulostusta sekä   virtuaalitodellisuutta (VR), lisättyä  todellisuutta (AR). Oppimismenetelmänä käytetään yhteiskehittelyn prosesseja. 

Koulutus syventää ymmärrystäsi ohjelmoiduista ympäristöistä ja niissä toimimisesta sekä antaa valmiudet havainnoida ohjelmoidun teknologian vaikutuksia arjessa.

Koulutukseen otetaan 25 (syksy 2022) + 25 (kevät 2023) opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat etusijalla.

Koulutuksen vastuuhenkilö:
Heidi Piili
heidi.piili@utu.fi
+358 504734723

ILMOIttautuminen

SYKSY 2022
1.11.2022 mennessä

KEVÄT 2023
4.4.2023 mennessä

Koulutusinfo

SYKSY 2022
8.11.2022
klo 12.30-13.30

KEVÄT 2023
11.4.2023
klo 12.30-13.30

Verkkokoulutus

SYKSY 2022
14.11.2022-13.1.2023 

KEVÄT 2023
17.4.-2.6.2023 

HANDS ON -työpajat

SYKSY 2022
17.11. ja 13.12.  (6h + 6h)

KEVÄT 2023
20.4. ja 16.5.  (6h +6h)

Pop up -ohjaus

SYKSY 2022
15.11., 22.11., 29.11
klo 15.00-17.00

KEVÄT 2023
18.4., 25.4., 9.5.​
klo 15.00-17.00