VakaDigi

Yhdessä Vakadigiin!

Mitä?

Yhdessä VakaDigiin! -hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä digipedagogiikan kehittämiseen, käyttöönottoon ja kokeilukulttuuriin.

Hankkeessa tarjotaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle valmennusta digipedagogiikaan ja tuotetaan helposti saavutettavaa matalankynnyksen mikro-oppimismateriaalia työn tueksi.

Miksi ?

Digitaalisten taitojen ja monilukutaidon oppiminen alkaa varhaiskasvatuksessa. Kaikilla lapsilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet kehittää digitaalista osaamista. Aktiivinen digikansalaisuus edellyttää aktiivista osallisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat osa lasten elämää ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on varhaiskasvatuksen tehtävä. Jotta tavoitteisiin päästään, varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulisi tarjota ajantasaista täydennyskoulutusta.

Kenelle ?

Koulutus on suunnattu  varhaiskasvatuksessa työskenteleville ammattilaisille (opettajat  sosionomit,  lastenhoitajat,  erityisopettajat, avustajat, asiantuntijat ja päiväkodinjohtajat).

Kiinnostuitko?

Yhteistyökumppanit