VakaDigi

Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi!

Varhaiskasvatuksen digitutor Varhaiskasvatuksen digituutori, digiagentti, digikoutsi - tarvitsetko vahvistusta työyhteisöjen digisparraamiseen ja teknologian käyttöön pedagogisesti laadukkaalla tavalla?
Vielä ehdit ilmoittautua syksyn koulutuksiin!

Mitä?

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalista osaamista, laajentaa monilukutaidon/mediaosaamisen ja uusien teknologioiden käyttöä.

Hankkeessa kehitetään täydennyskoulutuskokonaisuus, joka käsittää tieto- ja viestintätekninen osaamista, monilukutaitoa ja mediaosaamista, sekä uusia teknologioita kuten 3D-tulostusta, robotiikkaa, ohjelmointia, VR- ja AR-teknologioita.

Miksi ?

Digitaalisten taitojen ja monilukutaidon oppiminen alkaa varhaiskasvatuksessa. Kaikilla lapsilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet kehittää digitaalista osaamista. Aktiivinen digikansalaisuus edellyttää aktiivista osallisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat osa lasten elämää ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on varhaiskasvatuksen tehtävä. Jotta tavoitteisiin päästään, varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulisi tarjota ajantasaista täydennyskoulutusta.

Kenelle ?

Koulutus on suunnattu  varhaiskasvatuksessa työskenteleville ammattilaisille (opettajat  sosionomit,  lastenhoitajat,  erityisopettajat, avustajat, asiantuntijat ja päiväkodinjohtajat).

Kiinnostuitko?

Yhteistyökumppanit