VakaDigi

Yhdessä Vakadigiin!

Mitä?

Yhdessä VakaDigiin! -hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä digipedagogiikan kehittämiseen, käyttöönottoon ja kokeilukulttuuriin.

Hankkeessa tarjotaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle valmennusta digipedagogiikaan ja tuotetaan helposti saavutettavaa matalankynnyksen mikro-oppimismateriaalia työn tueksi.

Miksi ?

Varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen tasossa on suuria eroja ja sen vuoksi lapset ovat eriarvoisessa asemassa digitaitojen oppimisessa. Yleinen aikuisten digitaitojen koulutustarve ilmenee mm. PIACC:n 2019 tuloksissa. Digitaitoraportissa (Digi- ja väestötietovirasto 2022) kannustetaan digirohkeuden kehittämiseen työelämätaitona.

Kenelle ?

Hankkeessa toteutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle valmennusta digipedagogiikan käyttöön ja tuotetaan helposti saavutettavaa, matalan kynnyksen mikro-oppimisen oppimateriaalia työn tueksi. Valmennuksen tavoitteena on edistää digirohkeutta ja motivoida digitaalisten ympäristöjen kokeilukulttuuriin sekä digipedagogisesti laadukkaiden oppimisympäristöjen käyttöönottoon..

Kiinnostuitko?

Yhteistyökumppanit