VakaDigi

Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi!

Mitä?

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalista osaamista, laajentaa monilukutaidon/mediaosaamisen ja uusien teknologioiden käyttöä.

Hankkeessa kehitetään täydennyskoulutuskokonaisuus, joka käsittää tieto- ja viestintätekninen osaamista, monilukutaitoa ja mediaosaamista, sekä uusia teknologioita kuten 3D-tulostusta, robotiikkaa, ohjelmointia, VR- ja AR-teknologioita.

Miksi ?

Digitaalisten taitojen ja monilukutaidon oppiminen alkaa varhaiskasvatuksessa. Kaikilla lapsilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet kehittää digitaalista osaamista. Aktiivinen digikansalaisuus edellyttää aktiivista osallisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat osa lasten elämää ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä toimimisen harjoittelu on varhaiskasvatuksen tehtävä. Jotta tavoitteisiin päästään, varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulisi tarjota ajantasaista täydennyskoulutusta.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu  varhaiskasvatuksessa työskenteleville ammattilaisille (opettajat  sosionomit,  lastenhoitajat,  erityisopettajat, avustajat, asiantuntijat ja päiväkodinjohtajat).

Kiinnostuitko?

Yhteistyökumppanit