Varhaiskasvatuksen digivinkit harkkarin silmin

Varhaiskasvatuksen digivinkit harkkarin silmin

Harjoittelun aikana pääsin tekemään yhteistyötä hankkeen parissa työskentelevien työntekijöiden lisäksi myös ulkopuolisten ihmisten kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajana tämä harjoittelu antoi minulle paljon uusia ideoita ja näkökulmia siihen, miten digitaalisuutta ja digitaitoja voitaisiin tuoda lisää esille varhaiskasvatuksessa pedagogisessa toiminnassa. Täytyy muistaa, että digilaitteiden tarkoituksena varhaiskasvatuksessa on kehittää lapsen medialukutaitoja sekä kannustaa yhdessä tekemiseen ja tutkimiseen pedagogisen toiminnan poluilla.

Olen listannut harjoitteluni aikana saamiani hyviä vinkkejä, jotka liittyvät digi- ja medialukutaitoihin:

1. Ota huomioon lapsen mielenkiinnon kohteet ja toiveet. Onko esillenoussut lähiaikoina puheenaiheeksi metsän eläimet, Ryhmä Hau tai kenties värit? Lasten kanssa on helppo tutustua esimerkiksi 3D-sovellusten avulla erilaisiin metsässä asuviin eläimiin. Värejä voidaan oppia esimerkiksi Kamerakynä-pedagogiikan avulla. Siinä kamera toimii ns. kynän roolissa. Aikuinen leikkaa valmiiksi värikartongit neliöiksi ja ohjeistaa lasta nimeämään ja tunnistamaan värit. Tämän jälkeen annetaan lapselle käteen tabletti tai iPad. Aikuinen kertoo värin ja lapsi ottaa kameran avulla kuvan sitä kuvaavasta värikartongista. Tällä samalla tekniikalla voidaan harjoitella esimerkiksi eläimien, ruumiinosien tai vaatteiden tunnistamista. Numeroita voidaan oppia myös sillä tavoin, että lapsi ottaa kameralla tietyn määrän kuvia luonnosta metsäretkelle. 

2. Pienen lapsen kielelliseen kehitykseen kuuluvat vahvasti asioiden sanoittaminen ja toistaminen. Kielellistä kehitystä tuetaan erilaisten laulujen, satujen ja lorujen muodossa. Lasten mielenkiinnon kohteet voidaan myös tuottaa tarinaksi Book Creatorin avulla.

Mikä on Book Creator? 

Nimi jo ehkä paljastaa, että Bookcreatorin avulla voidaan luoda kirjoja lasten mielenkiinnonkohteiden kautta. Se on sähköinen kirja ja siihen voi liittää mukaan mm. videoita, tekstiä ja valokuvia ja kirjan voi tallentaa videona tai sähköisenä kirjana. Käyttöönotto on helppoa.

 Alle 3-vuotiaiden parissa Bookcreatoria voi hyödyntää metsätarinan tekemiseen esimerkiksi lähtemällä luontoretkelle, jonka aikana lapset kuvaavat luontoa ja saavat itse luoda satua äänittämällä kertomusta kuvaamastaan kohteesta.

Kuuntele Kirsi Rehusen haastattelu Book Creatorin hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa

3. Erilaiset oppimispelit tuovat mukavaa vaihtelua varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi Pikku Kakkosella ja Papunetissä on selkeitä  pedagogisia pelisovelluksia, joiden avulla pääsee vahvistamaan erilaisia kielellisiä ja muistiin liittyviä taitoja. YouTubesta löytyy Kielinuppu-sivusto, joka on itselläni käytössä arjen pedagogiikan tilanteissa sekä musiikkituokioilla. Kielinupun laulujen avulla tuetaan suomen kielen oppimista kuvien ja tukiviittomien avulla. Lauluissa harjoitellaan muun muassa tunteita ja niiden sanoittamista, värejä, eläimiä ja vuodenaikoja. Isot suosittelut tälle kanavalle!

Tärkeintä on muistaa rohkeus kokeilla jotain uutta. Ole avoin ja kehitä omaa oppimistasi erilaisten teknologisten välineiden avulla. Varhaiskasvattajan tehtävänä on huolehtia, että sovellus, jota käytetään, tukee lapsen kehitystä ja ohjata lasta sen turvalliseen käyttöön. Innokas tutkiminen on pääroolissa, kun lähdetään oppimaan uutta medialukutaidoista erilaisten oppimispelien tai sovelluksen kautta. Mielestäni hyvä kriteeri niiden etsimiseen on helppous, selkeys sekä oppimisen näkyväksi tuominen, esim. lapsen kielen kehittyminen, hienomotoriikka, silmä-käsiyhteistyö, leikillisyys.

Kirjoitus pohjautuu Karima Fettahin oppimiskokemuksiin Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hankkeessa.

Ylivoimainen digitalisaatio!

Ylivoimainen digitalisaatio! Digitaalinen osaaminen on noussut tärkeäksi taidoksi työelämässä. Sitä luonnehditaan tekniseksi osaamiseksi, kyvyksi käyttää teknologiaa työssä, opiskelussa ja arjessa, arvioida sitä kriittisesti. Digitaaliseen osaamiseen