Monilukutaito ja mediaosaaminen varhaiskasvatuksessa opintojakson ajatuksia kahdelta opiskelijalta

Monilukutaito ja mediaosaaminen varhaiskasvatuksessa opintojakson ajatuksia kahdelta opiskelijalta

Monilukutaitoa tarvitaan erilaisten viestien tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Monilukutaito on rykelmä eri lukutaitoja, joita tarvitsemme vuorovaikutteisessa, digitalisoituneessa ja aktiivisessa yhteiskunnassamme. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito.

Varhaiskasvatuksessa työtä ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa monilukutaito mainitaan osana laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta, jota varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta vahvistaa. Monilukutaidon kohdalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat henkilöstöä nimeämään asioita ja esineitä ja opettelemaan erilaisia käsitteitä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapsia innostetaan tutkimaan, tuottamaan ja käyttämään viestejä, myös digiympäristöissä. 

Aikuisen malli, rikas tekstiympäristö ja eri kulttuuripalvelut kehittävät lasten monilukutaitoa varhaiskasvatuksessa. Keskustelimme monilukutaito ja mediaosaaminen -opintojaksolla, miten kunkin opiskelijan varhaiskasvatuksen arjessa näkyy monilukutaidon tukeminen.

Jokaisella opiskelijalla on tietysti oma taustansa, johon kuuluu enemmän ja vähemmän monilukutaitoon ja digiosaamiseen liittyvää osaamista ja henkilöstöllä eri päiväkodeissa on eri tavalla osaamista. Silti keskustelusta ilmeni, että jokaisessa työyhteisössä on käytössä monipuolisia tapoja tukea lasten monilukutaidon kehittymistä. Yhteisessä reflektiossa tuli esille, että monilukutaidon vahvistamiseen ei esimerkiksi aina tarvita digilaitteita. Käytössä opiskelijoiden työyhteisöissä oli muun muassa kuvatuet lasten päivän strukturoimiseen ja erilaisiin siirtymiin, monipuoliset kirjat ja lukutaidon vaaliminen.

Monilukutaito ja mediaosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintojakso oli mielestämme monipuolinen ja antoi hyvin eväitä monilukutaidon kehittämiseen työssämme varhaiskasvatuksessa. Monilukutaidon aihepiiriä käsiteltiin mm. tekemällä omaa mediaelämänkertaa jossa pääsi muistelemaan millaisia medioita on itse kasvaessaan käyttänyt ja kuinka suhde eri medioihin on muuttunut aikuistumisen mukana. Verkkotyöpajat olivat hyviä kohtaamisen paikkoja, jossa pääsimme syventämään verkko-opintojen aihepiirejä asiantuntijoiden opastuksella ja myös vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Verkkotyöpajojen paras anti olikin keskustelut ja vinkit joita sai muilta opiskelijoilta.

Blogin kirjoittajat ovat Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi-opintojen opiskelijat
Paula Kokkarinen ja Kati Laitinen. .

Varhaiskasvatuksen digivinkit harkkarin silmin

Varhaiskasvatuksen digivinkit harkkarin silmin Harjoittelun aikana pääsin tekemään yhteistyötä hankkeen parissa työskentelevien työntekijöiden lisäksi myös ulkopuolisten ihmisten kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajana tämä harjoittelu antoi minulle paljon

Ylivoimainen digitalisaatio!

Ylivoimainen digitalisaatio! Digitaalinen osaaminen on noussut tärkeäksi taidoksi työelämässä. Sitä luonnehditaan tekniseksi osaamiseksi, kyvyksi käyttää teknologiaa työssä, opiskelussa ja arjessa, arvioida sitä kriittisesti. Digitaaliseen osaamiseen